Saturday, September 18, 2004

Seri B

DATA UNTAI KELUARGA Seri B.
disusun oleh EMANRAIS, B.3.7.1, 1991.

KODE NASAB, NAMA & DATA

B. Satjawidjaja (+) = Keni Asmirah (+) {C.1}
B.1 Turi (+) = Satjakarja (+)
B.2 Rustiah (+) = Bening (Rabil?) (+)
B.2.1 Ekot Askati

B.2.2 Entui = Ganda
B.2.2.1 Sutini = ?
B.2.2.1.1 Tuun = Yoyoh
B.2.2.1.1.1 Aah = Ipul
B.2.2.1.1.2 Nani
B.2.2.1.1.3 Juanda
B.2.2.1.1.4 Tuti
B.2.2.1 Sutini = ?
B.2.2.1.2 Titit = Nono
B.2.2.1.2.1 Dadang
B.2.2.1.2 Titit = Jojo
B.2.2.1 Sutini = Amir
B.2.2.1.3 Oo = Endut
B.2.2.1.3.1 Bangbang
B.2.2.1.3.2 Nining
B.2.2.1 Sutini = ?
B.2.2.1.4 Uyung

B.2.2.2 Sutana = Inut
B.2.2.2.1 Oon = Emo Rukmahat
B.2.2.2.1.1 Yayat
B.2.2.2.1.2 Tatang
B.2.2.2.1.3 Eman
B.2.2.2.1.4 Iyus
B.2.2.2.1.5 Eli
B.2.2.2.1.6 Lina
B.2.2.2.1.7 Wiwik
B.2.2.2.2 Momoh = Muhammad
B.2.2.2.2.1 Maman Kirman = Sukarsih
B.2.2.2.2.1.1 Dery
B.2.2.2.2.1.2 Elsa
B.2.2.2.2.2 Saprudin = Eli
B.2.2.2.2.2.1 Rifal
B.2.2.2.2.3 Idah Indiatini = Nono
B.2.2.2.2.3.1 Adi
B.2.2.2.2.4 Titin = Diding
B.2.2.2.2.4.1 Dita
B.2.2.2.2.5 Iis Aisyah
B.2.2.2.2.6 Hani Suhartini
B.2.2.2.3 Uu = Iin
B.2.2.2.3.1 Hendra =
B.2.2.2.3.2 Ya nto
B.2.2.2.3.3
B.2.2.2.3.4 Gatot
B.2.2.2.4 Nani = Rudi
B.2.2.2.4.1 Ika
B.2.2.2.4.2 Ema
B.2.2.2.4 Nani = Azis
B.2.2.2.4.3 Acep
B.2.2.2.5 Oha Rohayadi = Yati
B.2.2.2.5.1 Febi
B.2.2.2.5 Oha Rohayadi = Yati
B.2.2.2.5.2

B.2.2.3 Suwanta = Encu
B.2.2.3.1 Entin = Acang
B.2.2.3.2 Endun Durahman = Enok
B.2.2.3.3 Dono =
B.2.2.3.4 Mimin = Otong
B.2.2.3.5 Didi (+)
B.2.2.3.6 Cicih = Dedi
B.2.2.3.7 Juju = Dayat

B.2.2.4 Renti Owen = Astra Penting (+)
B.2.2.4.1 Kusna =
B.2.2.4.2 Mini
B.2.2.4.3
B.2.2.4.4 Rita
B.2.2.4.5 Robby
B.2.2.4.6 Juanda

B.2.2.5 Anah = Uja
B.2.2.5.1 Encu Sumardi
B.2.2.5.2 Tati = Jaka
B.2.2.5.3 Sutisna = Encih
B.2.2.5.4 Supria = Een
B.2.2.5.4 Supria = ?
B.2.2.5.5 Cucu
B.2.2.5.6 Etin = ?
B.2.2.5.7 Mamah

B.2.2.6 Ining = Sardi
B.2.2.6.1 Jaya (+) = Nining
B.2.2.6.2 Yatno = ?
B.2.2.6.3 Eer
B.2.2.6.4 Engkin = Na
B.2.2.6.5 Yoyon
B.2.2.6.6 Tono = ?
B.2.2.6.7 Acah = ?

B.2.2.7 Muing = Eloh
B.2.2.7.1

B.2.2.8 Ulut Suyono, SH = Sr
B.2.2.8.4 Jaja

B.2.3 Lasem (+2000) =
B.2.3.1 Djenah =
B.2.3.1.8

B.2.3 Lasem (+2000) =
B.2.3.2 Murnasih = Dasa
B.2.3.2.4 Joni

B.2.3 Lasem (+2000) = Sarpa
B.2.3.3 Encu =
B.2.3.3.4

B.2.4 Ehob =
B.2.4.3

B.2.5 Ruminah

B.3 Djuibah (+1952) = Abda Willadirana (+1935) {Vide : A.2}

B.4 Djatmi =
B.4.1 Kasilem (+) =

B.4.2 Djatma Karnamidjaja (+2008) = Suningsih

B.4.2.1 Suneka = Iloh Ruhilah (+1980)
B.4.2.1.1 Rudi Wahyudi = Ririn
B.4.2.1.1.1 Rangga
B.4.2.1.1.2
B.4.2.1.1.3 Raina
B.4.2.1.2 Beni Wahyuni = Barnas
B.4.2.1.2.1 Bayu
B.4.2.1.2.2 Ades
B.4.2.1.3 Nunus Kornus = Mujirah
B.4.2.1.3.1 Nova
B.4.2.1.3.2
B.4.2.1.4 Neki
B.4.2.1 Suneka = Popon
B.4.2.1.5 Evi = Darus
B.4.2.1.5.1 Agres
B.4.2.1.6 Oom Komala
B.4.2.1.7 Arga
B.4.2.1.8 Agis

B.4.2.2 Suhanda = I-oh Nastian

B.4.2.2.1 Hanas Depianto - Miana Fatmawati
B.4.2.2.1.1 Muhammad Alvin Aldoliyo
B.4.2.2.1.2 Shafira Aulia Devia


B.4.2.2.2 Hanastri Vidian = Irwin Ramadani Syukur


B.4.2.2.3 Hanas Librianti = H Deni Hardi Yansak


B.4.2.2.4 Hanas Levia DeVega

B.4.2.3 Wiwin Winali (+1993)
B.4.2.4 Eddy (+1993)

B.4.2.5 Utit Supriati = Darsono
B.4.2.5.1 Indra Raino = Rida Soraya
B.4.2.5.1.1 Raisya Akbar Indraka
B.4.2.5.2 Neneng Nur Indria
B.4.2.5.3 Hamdan Ade Nugraha
B.4.2.5.4 Nida Marinda


B.4.2.6 Sukirno = Yoyoh Wimariah
B.4.2.6.1 Imelia Silvana
B.4.2.6.2 Yoshi Labrio
B.4.2.6.3 Jesika Aprila


B.4.2.7 Kurniasih


B.4.2.8 Dede Sudiono = Kenny Kurniasih
B.4.2.8.1 Diyo Nana Surya Permana
B.4.2.8.2 Harselo Nada Surya Permana


B.4.2.9 Nunung Nurladi = Tarwati
B.4.2.9.1 Gina Tasya Lupita
B.3.2.9.2 Rado Rakli Miaji Saputra

B.5 Karta Asral (+) = Saadah (+)
B.5.1 Endun Suwarna (+1961) = Sukinah (+1992)
B.5.1.1 Sukaesih = Roba’i (+)
B.5.1.1 Sukaesih = Eno Misna
B.5.1.1.1 Irmah = Roni
B.5.1.1.1.1 Iroh
B.5.1.1.1.2 Iwan
B.5.1.1.1.3 Peti
B.5.1.1.1.4 Yudi
B.5.1.1.1.5 Yuli
B.5.1.1.1.7
B.5.1.1.2 Hartati = Suryadi
B.5.1.1.2.1 Ridwan
B.5.1.1.2.3
B.5.1.1.3 Rohilah = Yayat
B.5.1.1.3.1 Regina
B.5.1.1.3.2 Rendi (+2004)
B.5.1.1 Sukaesih = Sugiri (+2003)
B.5.1.1.4 Sugiarto = Rosnawati
B.5.1.1.4.1 Rubi Firdaus
B.5.1.1.4.2 Eca Habibah
B.5.1.1.5 Titin Suhartini = Nur Hakim
B.5.1.1.5.1 Irfan Maulana
B.5.1.1.6 Hartono

B.5.1.2 Rokayah (+) = Rusi
B.5.1.2.1 Roheman =
B.5.1.2.1.2
B.5.1.2.2 Epong =
B.5.1.2.2.1

B.5.1.3 Apud Kusman DH (+2001) = Ruhilah
B.5.1.3.1 Teti Susilawati = Imam
B.5.1.3.1.1 Aji
B.5.1.3.1.2 Nur
B.5.1.3.2 Heru Abdurahman = Wiwi

B.5.1.4 H Sarmedi (+2011)= Hj Mardiah
B.5.1.4.1 Sri Mulyaningsih (+1975)
B.5.1.4.2 Sri Ayuningsih (+1976)
B.5.1.4.3 Mety Yulianty, S.Kom. = Muhammad Idrus, B.Sc.
B.5.1.4.3.1 Muhammad Reza Pahlevy Wangsa Wijaya
B.5.1.4.4 Mansyur (+1978)
B.5.1.4.5 Mashur (+1978)
B.5.1.4.6 Hardiansyah
B.5.1.4.7 Wahyu Hidayat
B.5.1.4.8 Rizki Maulana

B.5.1.5 Muhammad

B.5.1.6 Samsudin = Ayu
B.5.1.6.1 Vera
B.5.1.6.2 Ria
B.5.1.6.3


B.6 Ashab Kusnawidjaja (+1958) = Suhayati (+)
B.6.1 Kurnia, Prof. DR. (+1996) = Hanifah Hasibuan
B.6.1.1 Heli
B.6.1.2 Titi
B.6.1.3 Hadi
B.6.1.4 Nat
B.6.1.5 Tetty
B.6.1.6 Nur

B.6 Ashab Kusnawidjaja (+1958) = Soedjinah
B.6.2 Suhayati (+2010)= Rasyid Sutisna (+1949)
B.6.2.1 Lina Unarti = Ardi Sujaya (+1970)
B.6.2.1.1 Lisa Irmani = H. Dahlan
B.6.2.1 Lina Unarti = Thayib A (+1983)
B.6.2.1.2 Selly Muharawati = Rafli
B.6.2.1.2.1 Muhammad Azhar
B.6.2.1.3 Andri Gunawan
B.6.2.1.4 Rini
B.6.2.2 Kusniah (+1948)

B.6.2 Suhayati (+2010)= Panji Husen
B.6.2.3 Indra Sunaryo = Yuningsih
B.6.2.3.1 Yayan
B.6.2.3.2 Ria

B.6.2.4 Burhansyah = Erna
B.6.2.2.1 Ratna
B.6.2.2.2 Iman

B.6.2 Suhayati (+2010)= Mas'ud

B.6.3 H Mamlukat, Drs = Hj Halimah Hasibuan
B.6.3.1 Widyani
B.6.3.2 Krishadiawan
B.6.3.3 Santi
B.6.3.4 Wati
B.6.3.5 Dicky
B.6.3.6 Novi
B.6.3.7 Agus

B.6.4 Nurbuat Nurochman (+1984) = Euis Rokayah
B.6.4.1 Agung
B.6.4.2 Maya
B.6.4.3 Jaya
B.6.4.4 Said
B.6.4.5 Ria

B.6.5 Suhud Eddy (+) = Mamah
B.6.5.1 Meti
B.6.5 Suhud Eddy (+) = Idjah

B.6.6 Mulyana = Ecin Kuraesin
B.6.6.1 Ike =
B.6.6.2 Edwin
B.6.6.4

B.6.7 Sutomo (+2010) = Yayah Rokayah
B.6.7.1 Agus Priatna (+2000) = Triwarni
B.6.7.1.1 Muhammad Akmal Hidayat
B.6.7.2 Metty Riani

B.6.8 Sumanang (+1995) = Dedeh


B.6.8.1 Dudi = Eva
B.6.8.1.1 Amanda
B.6.8.2 Wida
B.6.8.3 Adi
B.6.8.4 Eva
B.6.8.5 Tia

B.6.9 Mulyadi (+1963)

B.7 Askinah (+)
B.8 Ehom (+)

DATA SEMENTARA : 24 feb 2007, 22 des 2009, 23 mei 2010, 8 jul 2010

7 comments:

s said...

Hello emanrais ! You built a really nice blog, congratulations! I would like to advise you my website about scommesse . Only scommesse !

j said...

This is a very nice post about the Seri B , emanrais try to keep it up to date because it seems one of the few interesting blogs on the internet! I would like to tell you to visit my website that is about scommesse online . Only the best informations about scommesse online !

emanrais said...

Dear friends,
Thankyou for your visit to my Pancakaki.
But it's all about our family-tree and nothing todo with your Scommesse things.
It's so sorry can't help you anything.
Regards, emanrais.

v said...

Ciao emanrais ! Non potevi esprimere meglio il tuo pensiero riguardo a Seri B . Complimenti per il tuo blog, รจ davvero bello! Continua a tenerlo aggiornato! Se ti va di visitare il mio sito che riguarda scommesse sportive clicca su questo link: qui troverai solo scommesse sportive !

x said...

Hello emanrais ! You built a really nice blog, congratulations! I would like to advise you my website about scommesse online . Only scommesse online !

t said...

Hi emanrais ! You cannot explain better your thoughts about Seri B . Congratulations for your blog, it's really nice! Continue to keep it updated! If you wanna visit my website about scommesse click on this link: here you'll find just scommesse !

BEAUTICONTROL said...

I found a company that pays $10 - $50/hr for shopping the classifieds!

Work At Home $10 - $50/hr Easy part/full time work, no boss, no commute, no set hours, paid every 12 days..

I'm making over $500 a day with this company and will be happy to help you do the same.

Hurry postions are filling fast!